สำนักงานแปลเอกสาร พัทยา
เยอรมันไทย

Für die Bundesrepublik Deutschland zugelassen,  durch die Präsidentin des OLG Düsseldorf ermächtigter Übersetzer und beeidigter Dolmetscher für die thai. Sprache.

ได้รับสิทธิ์จากศาลเยอร
มันแปลเอกสาร ที่จะนำไปใช้กับหน่วย ราชการเยอรมันไทย ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอลเดนบวก เยอรมัน แฟรงค์ เฮาเซลล์ สัญชาติเยอรมันไทย ได้รับรองโดย
แปลเอกสารรับรองต่างๆ รับรองความถูกต้องของเอกสาร รับรองเอกสารไม่ได้ปลอมแปลง ขอวีซ่า รับจัดเอกสาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งงานที่เยอรมันหรือเมืองไทย ติวสอบภาษาที่สถาบันเกอเธ่ เตรียมไปใช้ชีวิตที่เยอรมัน ข้อมูลในรายชื่อล่ามและนักแปลของ
สถานทูตเยอรมันกรุงเทพฯ:
จะรับเอกสารแปลจากนักแปลรับอนุญาต
จากศาลในประเทศเยอรมนเท่านั้น